Kultura w Twoim domu

Z nami będziesz na bieżąco

Styl art deco w Polsce - główna część nurtu modernizmu

Styl art deco swój rozkwit osiągnął w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku i stanowił odpowiedź na brak obowiązku rozumnego kształtowania przestrzeni zauważalny w uznawanych za najlepsze w ówczesnym czasie pozostałych kierunkach tworzenia. Omawiany styl odróżnia się przede wszystkim skupianiem dużej uwagi na symetrii i sięganiem do idealnych wzorów geometrycznych, chociaż nie zawsze.


obraz art deco
Napisał: Randen Pederson
Na podstawie: http://www.flickr.com
Istotną wagę przykładano do używania nurtów tradycyjnych, charakterystycznych dla grup etnicznych czy ludowych. Miał być to styl modernistyczny, który zawiera w sobie wzmocnienie działań nowatorskich z czerpaniem ze źródeł. Omawiany odłam sztuki, mimo że stosowany niemalże w każdym z odłamów sztuki, najbardziej widoczny był w dziedzinach projektowania przedmiotów codziennego użytku. Jednak często w współczesnych zbiorach na wystawach sztuki modernistycznej uda nam się z pewnością zobaczyć obrazy art deco, na które popyt rośnie w ciągu ostatnich lat - porównaj: galeria art deco.

Być może znaczenie ma tu fakt znaczniejszej ostatnio uznania dla sztuki przy okazji urządzania mieszkań i co za tym idzie konieczności nieskomplikowanego jej rozumienia przez członków wszystkich grup społecznych. W obrazach styl ten stawia właśnie na jasność przekazu, symetrię, kształtność i względnie żywe kolory. Są to przecież dokładnie te przymioty, jakie ludzki umysł pozytywnie odbiera.

Sztuka w omawianym nurcie nie była obca również polskim artystom (poczytaj).

Ten odsyłacz do www (zawodtyper.pl/kody-promocyjne-ewinner/) pokaże Ci fascynujące dane na omawiany temat, które będą niezwykle wciągające oraz szczegółowo opiszą ten wątek.

Nasze art deco to warta podkreślenia szkoła małopolska, np. "Warsztaty Krakowskie". Było to ugrupowanie, które czerpało z klasycznej sztuki ludowej mając dążenia do zbudowania nurtu patriotycznego. Warte podkreślenia jest, że udało się mu stworzyć styl tradycyjny i nowatorski jednocześnie.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-02-28 15:27:55
Tagi: sztuka, sztuka modernistyczna