Kultura w Twoim domu

Z nami będziesz na bieżąco

Jak uczelnie wyższe kształcą przyszłych pedagogów i dlaczego tak ważnym punktem bywa dla nich sposób pracy z dzieckiem niedorozwiniętym

Teraz dużą wagę przykłada się do właściwego i jak najlepszego wykształcenia dzieci. Wyżej rzeczony fakt potwierdzają przykładowo liczne reformy systemu kształcenia przeprowadzane przez kolejnych ministrów.
Wrocławska szkoła wyższa
Napisał: Laurie Sullivan
Na podstawie: http://www.flickr.com
W centrum zainteresowania znajdują się nie tylko przedszkolaki, które są w stu procentach zdrowymi dziećmi, lecz również te z niepełnosprawnością ruchową oraz umysłową. O ile uczniowie z problemami w poruszaniu się posiadają szansę zdobycia profesji (np. grafika), o tyle licealistom upośledzonym umysłowo grozi brak zatrudnienia, a co za tym idzie, wykluczenie społeczne.

W zmianie takiej mało optymistycznej wizji ogromny udział mają uniwersytety. Zatrudnienie tam pedagodzy często przeprowadzają własne eksperymenty, a ich rezultaty pozwalają zrewidować, a może nawet podważyć niektóre teorie pedagogiczne. A poza tym profesorzy na bieżąco śledzą wszelkie nowości, a pozyskaną w ten sposób wiedzę są w stanie przekazać następnemu pokoleniu. Zresztą praca nie kończy się na prowadzeniu ćwiczeń i lekturze fachowej prasy. Trzeba jeszcze tak skomponować program studiów, aby jak najlepiej odpowiadał wymogom, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny.Aby przekonać się, że pracownicy uniwersyteccy nie zasypiają gruszek w popiele, wystarczy wybębnić na klawiaturze komputera np. frazę oligofrenopedagogika Wrocław - oligofrenopedagogika we Wrocławiu - i w ten oto szybki sposób zapoznać się z propozycją edukacyjną, jaką w obecnym roku akademickim przygotowała konkretna szkoła wyższa we Wrocławiu, czyli stolicy województwa dolnośląskiego. Program studiów może być realizowany w formie dziennej bądź
Studenci
Napisał: COD Newsroom
Na podstawie: http://www.flickr.com
wieczorowej, a nawet na studiach podyplomowych. Jednak w tym ostatnim przypadku należy w dziekanacie przedłożyć dokument zaświadczający ukończenie studiów licencjackich.

Szkoła wyższa we Wrocławiu, podobnie zresztą jak każda inna uczelnia w w Polsce, musi zaplanować taki program, który będzie uwzględniał również aktualne uwagi zgłaszane przez dyrektorów szkół integracyjnych. Pomimo tego że oligofrenopedagogika już od dawna jest odrębną dyscypliną pedagogiki, to oczywiście sama także się rozwija i być może w przyszłości w jej zakresie zostaną dokonane dodatkowe podziały.

Chcesz zbadać inny punkt widzenia na rozpatrywany w tym poście temat? Kliknij więc tu i przeczytaj więcej treści na ten temat (http://www.aspatrust.com/pl/).

Te wszystkie działania są o tyle ważne, że zapewniają osobom niepełnosprawnym umysłowo lepszy start w dorosłość. A sami absolwenci pedagogiki specjalnej wcale nie są zmuszeni pracować w szkołach średnich - ich wiedza i kwalifikacje są potrzebne również w specjalnych placówkach, które trudnią się niesieniem pomocy osobom ze wspomnianymi ułomnościami.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-05 12:44:41
Tagi: umiejętności, uczniowie, wykładowcy