Kultura w Twoim domu

Z nami będziesz na bieżąco

Rejestrowanie symboli towarowych w Urzędzie Patentowym

Jakikolwiek znak towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, objęty jest pieczą prawną. Zapewnia to rozporządzenie o ochronie konkurencji i odbiorców, czy kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest nieodzowna, aby podlegać zasadniczej ochronie prawnej symbolu towarowego.


Zastrzeżenie symbolu towarowego poręcza, że różne podmioty nie będą miały najmniejszego prawa do naruszania chronionego znaku, a w razie potrzeby znacznie łatwiej nam będzie unicestwić niecne działania konkurencji.


Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się zawsze dla nazwanych artykułów, czy też usług, wypada je także określić we wniosku. Wybór lokalizacji w rejestrze powinien być natomiast zaplanowany, gdyż po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możności dopisania do niego jakichkolwiek punktów. Warto w związku z tym uwzględnić nie tylko towary, które obecnie znaczymy symbolem, lecz również potencjalne wykorzystanie symbolu w przyszłości, w szczególności jeśli zgłaszanym znakiem jest nazwa naszej jednostki. Należy mieć na uwadze, że lista towarów, albo usług, dla których znak zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie albowiem wyznacza obszar zabezpieczenia naszego symbolu.
rejestracja znaków towarowych
Napisał: http://www.sxc.hu
Na podstawie: http://www.sxc.hu


Podanie o udzielenie prawa ochronnego można złożyć samodzielnie, względnie za pomocą profesjonalnego pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik patentowy.


Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym wykazu produktów, może również wykonać badanie secret client zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować szanse na jego rejestrację. Rzecznik może również pomóc zrealizować procedurę rejestrowania w urzędzie.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 09:29:40
Tagi: firm, szanse, Wybór, działania