Kultura w Twoim domu

Z nami będziesz na bieżąco

Wiadomości potrzebne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa

W tekście znajdują się użyteczne wiadomości potrzebne przy prowadzeniu firmy. Opisany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz e-sąd i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności pokazuje skuteczność wykorzystania należności do produkowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności wskazuje ile razy w ciągu roku firma zdolna jest do zrewaloryzowania stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu firma kredytuje swoich odbiorców.
Intryguje Cię odpowiedź na pytanie jak uzyskać dostęp do akt e-Sądu? Koniecznie zobacz ten link www!sąd
Napisał: Mark Hillary
Na podstawie: http://www.flickr.com
Innymi słowy Wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu okresu obrachunkowego przedsiębiorstwo dokonuje zamiany kredytu kupieckiego na gotówkę (zobacz tutaj: Attorn). Wskaźnik rotacji należności definiowany jest jako iloraz przychodów i średniego poziomu należności. Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się w przedziale od 7,0 do 10,0. Niewielki poziom wskaźnika, czyli poniżej wartości 7 oznacza , że poziom należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo zanadto kredytuje swoich kontrahentów, co w praktyce oznacza długotrwałe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. Wartość tego wskaźnika określana jest mianem cykli obrotowych oraz ich ilość (tym samym wartość wskaźnika) ma być jak największa. Wzrost ilości wskaźnika z roku na rok świadczy o lepszym zarządzaniu należnościami.Zmniejszenie wartości tego wskaźnika zmniejsza zdolność spółki do płacenia zobowiązań na czas, gdyż spada wtedy też jej płynność finansowa. Wysoka wartość wskaźnika jest pożądana - oznacza, iż firma efektywnie domaga się należności, a jej klienci terminowo regulują zadłużenie. Wskaźnik określa ogólną sprawność operacyjną. Podobnie jak wskaźnik cyklu uiszczania należności w dniach jest wskaźnikiem zróżnicowanym branżowo.

adwokat
Napisał: Tori Rector
Na podstawie: http://www.flickr.com
E-sąd to najtańszy i najszybszy sposób windykacji należności. Wszelkie koszty sądowej windykacji należności w e-sądzie ponosi dłużnik. By złożyć pozew do e-sądu trzeba wypełnić formularz e-pozwu oraz załączyć dowody. Następnie klient (zobacz by porównać) otrzymuje bezpłatną poradę oraz musi uiścić opłatę sądową. Następnie adwokat weryfikuje formularz. Gdy jest to konieczne radca prawny dokonuje niezbędnych poprawek, tak aby podane roszczenia były oczywiste i sąd (www.komornikolesno.pl/kontakt/) internetowy wydał nakaz zapłaty danej należności. Następnie radca prawny wnosi e-pozew do e-Sądu oraz prowadzi postępowanie. Sąd rozpatruje pozew, a odbiorca o każdej zmianie w sprawie jest na bieżąco informowany.Po egzekucji komorniczej klient odzyskuje całość zasądzonej kwoty, całość odsetek oraz 100% opłaty sądowej.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-17 13:44:50
Tagi: firma, Adwokat, przedsiębiorstwo, należności